Poolens insida – kakel eller liner?

Ett val som förutom formen och storleken också påverkar den färdiga poolens utseende i stor utsträckning är vad poolen kläs med på insidan. Många tror att pooler är klädda med kakel eller mosaik. Det klart vanligaste alternativet idag är att man väljer en så kallad poolliner. Det vill säga en duk i plastmaterial som täcker poolens insida; väggar och golv. Kakling är både dyrare och mer problematisk då kakel eller mosaik plattor ofta lossnar över tid.

Att tänka på vid val av liner

billig sämre Liner
Val av liner handlar mycket om hur tjock linerduken ska vara och hur den ska se ut vad gäller mönster och färg. Du bör vara lite vaksam över vad du väljer för liner. Det finns billiga liners som är sämre både ur hållbarhetssynpunkt men också ur estetisk synpunkt. Lägger man så mycket pengar som man gör på hela poolbygget, så bör man inte förstöra totala intrycket med en dålig, ljusblå liner som ser ut som en presenning. Detta är den typ av liner som du ser på bilden.

Se till att du vet vilken liner du jämför med när du ska köpa liner så du inte jämför äpplen och päron. Genom att ha dessa billiga liners med i lockpriser så är det lite förvirrande för kunden. Poolleverantörer gör på det sättet de potentiella kunderna förvirrade.

Val av färg och mönster

olika färger liner
Det visuella uttrycket kan även med liner se ut som om poolen är kaklad, då linern ofta har ett mönster i form av mosaik, sten eller kakel. Du ska inte låta dig skrämmas av hur proven på linerdukarna ser ut, för när poolen fylls med vatten så får de en betydligt diskretare framtoning. En faktor att tänka på är dock val av färg. Här finns inget rätt eller fel, men bra är att välja färg på linern utifrån den sten- eller plattläggning du väljer, alternativt färg på komposit eller tralldäck.

Några tips kring färgval:

  • Generellt; Så utgå från den direkta omgivningen, om tonerna är varma eller kalla, och se till så att poolen och poolområdet blir en snygg förlängning av husets karaktär.
  • Mörk eller ljus liner; Du bör inte ha en för mörkblå färgton om du har allt annat ljust runt omkring då det ger för stora kontraster. Och tvärtom; inte för ljus liner om du tänker dig ett svart soldäck.
  • Vit eller ljusbeige liner gör att det färgen i poolen ändras under dagen och beroende på val av belysning. Ger turkos ”bahamas” färg på vattnet. Just en vit liner har ofta längre leveranstider eftersom den är ovanligare.

Några tips kring val av mönster:

  • Generellt; Liners finns i ett antal mönster. Välj gärna mönster (och färg) utifrån den stil du har i trädgården och ditt hus. Har du mycket brokig stenläggning precis intill ska du kanske välja ett något lugnare mönster på linern så att dessa inte konkurrerar utan du får ett samlat och harmoniskt intryck.
  • Mönstrets effekt; Mönster är bra och förvillar ögat något så att löv och smuts inte syns. Tänk på att ljusets strålar bryts i vattnet, så det kommer bildas ett ljusspel i vattnet av mönstret, och du ser därmed inte det exakta mönstret på lite avstånd. Eftersom vattnet i poolen rör sig bildas också en mjuk rörelse som påverkar det visuella intrycket. Ett oregelbundet skiffermönster förstärker denna rörlighet lite extra jämfört med ett mosaik mönster.
  • Mosaik; Det vanligaste är mosaik mönster i olika toner från blått till beige.
  • Enfärgad liner innebär att poolens smuts syns mer,  så är inte att rekommendera i lägen med stora nerfall av löv från träd och buskar.

Platssvetsad eller fabrikssydd liner?

Vid val av liner så kommer du också till de båda alternativen; platssvetsad eller fabrikssydd. Det innebär att du antingen beställer en liner som sys på fabriken anpassade efter poolens mått (som ofta är standard). Eller att du har en platssvetsare som kommer och sätter linern på plats. Fabrikssydda liners är något tunnare, och kan därmed ha något kortare livslängd än en platssvetsad. Skillnaden är dock inte så stor, utan planerade livslängden är mellan ca 10-15 år på linern. Mer om detta kan du läsa här – Välja mellan fabrikssydd liner och platssvetsad liner.