Viktiga val inför poolbygget

Det finns många val att göra inför bygget av din pool. Vissa är beroende av poolens system och vissa av tomten. Alla tomter är inte likadana och eftersom alla behov ser olika så är alla önskemål inte heller samma. Vi är också människor som tar intryck av människor omkring oss, såsom grannar. Vi beskriver hur man kan tänka när man vill använda sina förutsättningar till att göra olika viktiga val inför poolbygget på bästa sätt.

Bygga pool med tåligt system underlättar under bygget

En viktig del som vi tycker att man ska tänka på när innan man börjar bygga pool och när man väljer pool är att ha ett tåligt system, ett system som tål att egentligen vara ovan mark.
pool fribärande gör montering enkel
Du kan ha fribärande poolsystem och fördelen med det är att du i princip kan bygga klart poolen och ha poolen blottlagd med exempelvis rörkopplingar och liknande utan att återfylla och provtrycka allt sånt. Sedan fyller man på med vatten och med allt annat blottlagd så är det mycket enklare att hitta eventuella läckor i en pool. Om du då har börjat gräva ner poolen och sedan då när vattnet trycks på så är det mycket svårare att hitta läckorna och åtgärda de, du kommer alltså behöva gräva upp mycket mer.

Genom att välja ett tåligt system som kan vara helt eller delvis blottlagd kanske med altanreglar fastspikade så kommer den här delen av kursen att handla om hur man kan använda ett system som är mer förlåtande och klarar av att vara blottlagd på det sättet.

Tomtens förutsättningar

Välja typ av pool
Om vi börjar med tomten så har vi en tomt som gör att man bör placera poolen på ett visst sätt och den skapar förutsättningar för hur poolen ska byggas. Om du exempelvis har berg, suterräng eller vanlig plan mark så lämpar sig då exempelvis en overflowpool. I en suterängmiljö så är det oerhört fint med en overflow. Overflow lösningar är ganska svåra att få till och overflow betyder alltså att man har en urringning ur poolen som är i nivå med horisonten.
Du har alltså ingen poolkant på den sidan som vetter ut mot sluttningen. Det här blir ju en fantastisk känsla när man sitter i poolen och tittar ut. Som smycke blir också poolen annorlunda. Detta ställer ju också krav på alla möjliga saker, vi kommer inte hantera overflow lösningar i den här kursen. Det kommer istället att komma i andra kurser, men om du inte har suterräng så blir det ju en overflow lösning ganska överdriven och dyr i onödan. Sen kan du i suterräng ändå kanske vilja ha vissa delar av poolen ovan mark och andra delar är under mark, eller som en vanlig nedgrävd pool.
Beroende på vad du har för förutsättningar så kan man placera poolen på olika sätt och det är vad den här delen av kursen handlar om.