Pool ovan jord – fribärande pool

Nedgrävd pool eller ovan mark

Det finns många olika poolstommar och första skiljelinjen går mellan en nedgrävd pool och en pool ovan mark, en så kallad fribärande pool eller ovanmarkpool. En ovanmarkpool behöver konstrueras och stadgas upp på ett bättre sätt jämfört med en pool som grävs ner. Det gäller speciellt att kompensera för marktrycket som man då saknar
i en fribärande pool, och på så sätt är en n pool som konstrueras ovan mark är på många sätt betydligt mer komplex än en pool som monteras i marken. Å andra sidan så blir ju själva poolprojektet betydligt mindre om grävningen av en djup grop ej behöver göras.

Det finns även en form av hybrider, dvs en pool som är halft nedgrävd, eller placerad i en sutteräng el liknande. Beroende på önskemålet om du ska ha poolen ovan mark eller inte, så kan konstruktionsförändringar behöva göras och anpassning efter just den lösning du väljer.

De flesta pooltillverkare marknadsför nedgrävda pooler, där man alltså inte behöver ta höjd för det uteblivna marktrycket som en ovanmarkpool behöver lösa. En ovanmarkpool behöver alltså stagas upp poolen mycket bättre när du inte har en mark som tar upp lasterna från vattnet som trycker på mot väggarna.

 

Vilka stommar lämpar sig som ovanmarkpool

För anläggning av pool ovan mark lämpar sig speciellt betongpooler och isolerade betongblock. detta eftersom de har väldigt hög bärighet med sina gjutna pelare och betong. Plaststommar  är däremot är inte särskilt lämplig att ha ovan mark. Dock finns det plastpooler där du på olika sätt kan staga upp genom att bygga altan runtom. Svårigheten här uppstår då att du inte har någon naturlig infästning utan måste bygga upp en konstruktion som du sen fäster altanen på. En betongpool däremot har automatiskt betongpelare och betongväggar i sin konstruktion som du kan fästa i.

 

Pool ovan mark på sutteräng eller brant tomt

Om du har en brant tomt, dvs en sutterängtomt och vill bygga en pool så behöver du kompensera för det i din byggprocess. Då behöver du nämligen en konstruktion med i princip samma bärighet och hållfasthet som en ovanmark pool.
Det här gör man ju då på lite olika sätt beroende på poolsystem. Skulle du välja en plastpool eller träpoolstomme, så måste du staga upp dessa. För isolerblockspooler med gjutna betongpelare eller betongpooler bör man ändå vara noga och följa tillverkarens råd och konstruktionsanvisningar. Du kan tex kanske behöva extra armering i betongen när du gjuter väggarna, använda tjockare armeringsjärn eller har fler gjutna pelare..