Vilken form på poolen?

2016-06-19 13.42.55

Har du funderat på form och storlek du ska ha på poolen?

Innan du själv börjar fundera på att bygga pool, så har du ganska sannolikt inte reflekterat över att det faktiskt finns olika former och olika storlekar! Idag kan man exempelvis välja mellan en rund pool, en rektangulär pool, en rektangulär med rundad trapp mm. Valet av vilken form som är möjlig avgörs av vilken typ av konstruktion på själva poolstommen som du kan tänka dig. Här är det inte enbart utseendet som spelar in, utan man bör reflektera över driftskostnaden avseende uppvärmning på den poolstomme du väljer. Priset på olika stommar är inte heller att glömma utan förstås en viktig faktor för de flesta poolbyggare. Generellt kan man säga att ju större desto dyrare, och ju mer rund den är eller har olika ”specialare” så blir den dyrare.