Pool uppvärmning

astral-varmepump-560h

För att värma upp en pool och hålla jämn temperatur behövs ganska mycket energi. Det gör att man behöver ett bra värmesystem.
De flesta använder sig av något som kallas för poolvärmepump. Men det finns flera olika lösningar, exempelvis med värmeväxlare kopplad till fjärrvärme.

Vid val av uppvärmning -utgå från dina förutsättning
Du ska vanligtvis utgå från de förutsättningar som ditt hus har för att värma upp poolen. Om du kopplar på en uppvärmningslösning på den befintliga uppvärmningslösning du har till huset, används en värmeväxlare som kopplar ihop din värmepump eller liknande, till din pool.

Fördelar med separat uppvärming

Vår generella rekommendation är att man har en egen uppvärmningslösning för poolen. Anledningen till det är flera:

1) Om man vill använda befintlig värmepump som används för huset, så ska man känna till att de värmepumpar som man använder för att värma upp hus, har andra verkningsgrader än värmepumpar som är framtagna att fungera bra för pooler. Poolernas intervall av temperatur där värmepumpen fungerar bra är ju mellan 10 grader celsius och uppåt. Dvs man badar inte ute om det är minusgrader. I varje fall i normalfallet. Medan värmepumpar för hus är optimerade att fungera ner till -20 grader. De fungerar helt enkelt inte lika bra i de temperaturintervall som en poolvärmepump bör optimeras för.

2) Många lösningar som bygger på att använda befintlig uppvärmning kräver att man drar in poolens vatten in i huset. Rördragningar in i huset  kräver dock viss respekt. Det är nämligen en stor mängd vatten som cirkulerar igenom en poolvärmepump/värmeväxlare. OM en läcka skulle uppstå, kan det vara förödande om vatten läcker ut i ex v en inredd källare, medan samma katastrof sällan kan uppstå utomhus.