Tips för dina rördragningar

psx_20160922_090219-1

Det är viktigt att säkerställa att rörkopplingar är ordentligt monterade så att inga läckage uppstår när man ska dra igång poolen. Du som husägare eller poolägare kan minimerar risken för detta  genom att vara noggrann i ditt val av vvs bolag. Se till att du använder dig av en aktör som har material och kompetens som förhindrar detta så blir din pool klar snabbare och det blir färre onödig friktion mellan olika inblandade hantverkare; vvs, de som ska gräva igen och de som ska montera linern.

Det är viktigt att tydliga instruktioner finns för vvs-bolaget att följa för att poolinstallationen ska bli så smidig som möjligt. Utgå inte ifrån att en vvs-firma automatiskt kan allt om poolinstallationer. Kliv också gärna in tidigt i processen så att du lär dig så mycket om poolen om möjligt så du kan sköta den på ett bra sätt.

Här kommer vi prata om vilka problem som kan tänkas uppstå vid ett poolbygge, och hur du ska förebygga dem. En standardpool alltså en 8×4 m pool som är 1.5 m djup, innebär ungefär 30cm3 vatten. Detta låter kanske inte som så mycket, men det är ganska stor mängd som poolväggar och poolsystem ska stå emot och hantera.

Rörinstallation

När din anlitade vvs:are installerar alla rör ska detta ska hanteringen av varje rörkoppling ske med försiktighet. Det finns olika typer av poolslangar och poolkopplingar. Det är därför viktigt att denne läser igenom leverantörens beskrivning. Speciellt viktigt är rördragningarna in i kopplingen. Det är viktigt att poolröret är på rätt höjd inuti kopplingen. O-ringen är viktig och kontrollera så den sitter på ordentligt.

Om det trots vidtagna försiktighetsåtgärder inte är tätt, får man testa sig fram med tätningsmassor, tätningstejp osv. Dessa material kan också användas för att förebygga läckor.

Här kommer lite andra nyttiga VVS relaterade tips inför ditt poolbygge.

  • Gör en karta över var kopplingarna sitter i det fall du ändå skulle välja att gräva ner kopplingarna. Det är bra om du som poolägare har lite koll på var kopplingarna sitter, och be gärna vvsa:aren markera ut dem på en karta.
  • Gräv allra helst inte ner rörkopplingarna. Rören kan man gräva ner, men kopplingarna kan man behöva komma åt om det skulle börja läcka av någon anledning.Om det skulle vara så att man får en läcka och har en stenaltan då måste man gräva upp allihopa till skillnad ifrån en träaltan. Där kan du skruva loss brädor där du vet kopplingarna är under. Speciellt viktigt är det att inte ha grävt ner kopplingarna och täckt med jord, plattläggning mm, innan poolen har satts igång och kontrollerats.
  • Så få kopplingar som möjligt då varje koppling är ett visst ökat riskmoment. Dock är vissa av poolföretagens rör mycket styva, så de går inte att böja hur som helst utan en koppling behövs. Detta leder till om du ska ha poolrören dragna runt en betongplint eller liknande så blir det svårare att undvika kopplingar. Styva rör kan också vara ett problem när du måste nå teknikrummet inom ett visst antal meter. Då kanske du måste ha extra kopplingar. Men genom att tänka ut vilka kopplingar som är nödvändiga i förväg sparar både tid och minimerar risken för att det ska läcka då man tar bort onödiga kopplingar. Då kan du också kolla ut mjukare rör vilket leder till att du slipper onödiga kopplingar.