Marktryck och vattentryck för poolen

20160311_155557-001

När man bygger sin pool, oavsett vilket poolsystem man väljer så ska man inte underskatta krafterna som poolsystemet måste ta upp.

Vattentrycket och marktrycket som en pool upplever både under bygget men när poolen är klar är inget man ska underskatta. När en pool töms så behöver poolen klara av ett stort marktryck som inte får hjälp av vattentrycket eftersom poolen är tömd. Om man har en pool som fylls med vatten men där man ännu inte återfyllt med marken så finns det ett tryck innifrån poolen ut mot omgivningen. Denna kraft ska inte heller den underskattas. Dessa krafter förtjänar din respekt.

Ovanmarkpool eller nergrävd pool – stor skillnad

En ovanmarkspool upplever stort vattentryck men har ingen mark som tar upp lasterna och avlastar poolens väggar. Mao måste poolens väggar ”själv” ta upp dessa laster. Speciell om du ska ha en ovanmarkspool, se till att ditt system klarar av

En pool är därför ur flera aspekter mer komplext om man jämför med att bygga ett hus och det är viktigt att förstå det. Om man förstår denna komplexitet kan man utnyttja det till sin fördel genom att välja system som är byggda på ett förlåtande sätt. Oavsett entreprenadform, helhetsentreprenad eller inte, så är det jobbigt när projekt går dåligt. Ingen vill ha en tom pool mitt i semestern.
Tipset är alltså att behandla framförallt vatten, men även marktryck med respekt. Du har 1,5m i höjd och om poolen är 8 meter lång och 4 m brett så blir detta cirka 48 kubikmeter vatten exkl pooltrappa och det skapar ett enormt tryck. Men även från marken skapas ett tryck. Därför ska det också behandlas med respekt, inte bara ur ett byggperspektiv utan också ur läckagesynpunkt så skojar man inte bort 48 ton vatten.

Ska du bygga poolen själv – välj ett förlåtande system

Om du ska bygga poolen själv. Se till att ha ett förlåtande system som är dimensionerat för att klara fristående. Anledningen till det är att du INTE ska behöva göra så kallad partiell återfyllnad vartefter du fyller på med vatten.

Dimensionera för marktryck mot poolväggar

En poolvägg påminner litegrann om källarväggar. De har båda marktryck om poolen är nergrävd. Skillnaden mellan en poolvägg och en källarvägg är att källarens konstruktion gör att väggens laster får hjälp av reglar och bjälklag i källarens tak. En pool har sällan ett tak som stabiliserar upp.

Tips för extra stabilitet:
Förankra poolens väggar i exempelvis en altan. Då får man samma effekt som en källarvägg har. Man reglar upp hela stommen och konstruktionen blir mycket stabil.

Dimensionera för vattentryck mot poolväggar

Det är viktigt att dimensionera poolen för att klara vattentrycket mot väggarna. En pool har en ganska komplex konstruktion. Det finns dels marktrycket då poolen inte är fylld med vatten, detta måste poolsystemet klara. Ibland kommer du att behöva tömma poolen. Man vill såklart inte att poolvattnet ska trycka ut väggarna, detta är en okänd del för många som bygger pool. Det är en komplex konstruktion och därför bör man köpa rejälare material. En rejält poolsystem som klarar av dessa tryck över tid. Det ska alltså inte endast klara de första åren utan långsiktigt. Då är det dessutom några olika saker man ska tänka på. Den första är om man har en nergrävd pool, en halvt nergrävd pool eller en pool som befinner sig ovanför maken. På en fribärande pool finns där helt andra tryck ifrån vattnet om du inte har marktryck som väger upp. Då måste poolen i princip klara allt vatten man har som en mark som stabiliserar upp de. Har du en nergrävd pool kan du dessutom förstärka poolen med att fästa in den i altanen. Välj alltså en poolstomme som är byggd för att hålla helt enkelt. Läs om våra utvärderingar om poolstommar här.