Förhindra installationsmissar av rör

koppling-vinkel-inlopp-560pxh
Hur kan man förhindra problem med att starta igång poolen så att det inte läcker i rörkopplingar? 
När poolen är klar för att fyllas med vatten, provtrycker man systemet genom att cirkulera vatten genom breddavloppet. Därefter sprutas det sedan tillbaka till inspruten på andra sidan poolen. Mellan dessa poster är det många olika kopplingar som är bra att testa. Hu man testar dessa kopplingar kommer vi snart återkomma till. Den här artikeln fokuserar på hur kan man på ett enkelt sätt identifierar ev problem innan det blir allvarligt. Det är klokt att försöka testa dina rörkopplingar som går i mark och inne i ditt teknikrum där värmepump och sandfilter står. Vi återkommer om hur man gör det bäst.

Riktigt bra instruktioner ifrån vvs-bolagen
Jag rekommenderar att man ställer krav, antingen du kommer göra en del arbete själv eller anlitar vvs-firma. Hur ser installations anvisningarna ut? Det ska finnas en pool-vvs-guide över installationen med med tips.

Precis som det är när man har många rörkopplingar bör du inte heller ha för korta kopplingar. Om det är så att du har rörkopplingar som är för korta skapas det press på hela systemet.

Varför skulle man vilja kapa ett poolrör?
Du kan ha behov av att kapa ett rö, och  då kanske skarva poolens rör vilket blir en extra koppling. Om poolens rör är kapade lite snett på grund av bristande utrymme vid kapningen. Är poolens rör för korta skapas press på hela poolsystemet, och man kan behöva kapa röret ganska långt och får därmed behov av en extra koppling, vilket inte är att föredra. När en stor press skapas gör det att rören kan glipa lite vilket innebär en större risk för läckor.

Provtryck och pluggar

Vi har skrivit tidigare om att provtrycka dina kopplingar.  Det finns idag ingen utvecklad metodik för detta. Tillsammans med olika polleverantörer kommer vi på pooltider.se ta fram detta. Ett säkert sätt att provtrycka är dock att trycka sitt system innan poolen är igång. På samma sätt som man provtrycker golvvärmerör vid husgrundsbyggen, för att se att flödet inte läcker innan man gjuter igen betongplattan. Poängen är densamma här, dvs att trycka systemet så att poolens kopplingar innan mark fyllts igen och altanytor byggts över. Helst ska detta göras när rörfirman är på plats så att eventuella fel direkt kan åtgärdas.

Det är bra att bygga in stoppers eller pluggar på rätt ställen. Det är viktigt att kunna plugga igen poolen så att man inte behöver höja och sänka vatten inuti poolen bara för att det inte ska ligga vattentryck ut i ledningarna. För att inte behöva sänka poolen vid eventuella läckor så är det bra att installera pluggar. Dessa pluggar, pluggar igen inloppen och breddavloppet så man har ett tätt system som gör att du kan jobba utan att du får massa vatten när du drar i en koppling.

Alternativ till pluggar är rör med stopp i form av röda handtag som gör att de stannar rören. Så man kan alltså istället för att plugga poolen ha stoppers där handtagen stannar vattnet. Sådana är ganska vanliga i pooltekniker som t.ex kring poolpumpar och i teknikrummet intill sandfilter mm. Har du inte stoppershandtag ifrån ”inspruten” och tillbaka till teknikrummet leder det till att du måste sänka vattnet ner till under poolinspruten. Men ett alternativ är som sagt att ha plugg och plugga igen dina insprut. Om du istället har stoppers precis vid kopplingen till insprutet så kan du stanna flödet från poolen in till teknikrummet åt alla håll.

Dränkbara pumpar för minimering av risk

Att kunna isolera poolen är också mycket viktigt för felsökning av eventuella läckor. En bra grej är då att ha en vanlig dränkbar pump och en dräneringspump inuti teknikrummet. Om de skulle börja gå – och du vet att ditt grundvatten inte är speciellt högt – då har du en läcka någonstans. Försök då identifiera var läckan är direkt.

Att tänka på vad gäller kopplingar vid trapp

Om du har en pooltrappa så är det viktigt att man inte bygger in kopplingar inuti t.ex. en pooltrapp. Poolrörens koppling måste ligga tillgängliga så att man inte vid en läcka måste montera ner hela poolen vilket är oerhört jobbigt. Man kan också istället för i trappen har kopplingen utanför trappan och istället vid sidan om, genom att ha poolinspruten på sidorna av trappen.