Hantera bräddavlopp och insprut

psx_20160922_090023

Att tänka på vid montering av bräddavlopp och insprut mm

Kanske har du en poolbyggare som sköter montering av dessa delar, men kanske har du valt att vara engagerad och göra en del själv. Generell regel är att alltid följa tillverkarens råd av de olika delarna såsom exempelvis inspruten,  bräddavloppen, kopplingar till liner och lampor.

Här följer lite mer generella råd för de olika delarna;

  1. Inspruten – Vi har erfarenhet av att när du ska skruva i hylsorna, det sista innan du fäster linern så är det rätt svåra att skruva och få fäste i. Så det kommer därför finnas filmer i vår kurs om hur du fäster insprutet, sista montering så att du inte får läckage vid inspruten. Placering av inspruten är också viktiga. Man vill inte ha kopplingar som ligger inne i en del av poolsystemtet. Ett läckage inne i en trappa är exempelvis mindre bra och kan leda till att man behöver bygga om delar av trappan inte minst.
  2. Använd alltid gängtejp –Man bör också gängtejpa inspruten som då ofta är extra viktigt att täta eftersom att man har svårt att skruva åt inspruten ordentligt när väl linern är monterad. Men detta gäller alla kopplingar, så använd därför gängtejp så mycket som du kan, dvs att du gängtejpar alla kopplingar och följer instruktioner från poolleverantören så att alla kopplingar blir så bra som möjligt och inte läcker. En extra försiktighetsåtgärd helt enkelt.
  3. Fäst poolens bräddavlopp ordentligt – När vattnet då har kommit på och trycker på alla detaljer så brukar de trycka dit inte minst bräddavloppet extra och då kan det vara några skruvar som behöver skruvas lite extra. Man behöver därför skruva den lite extra efter att man fyllt på med vatten då vattentrycket för att man trycker till allting lite extra.