Bygglov, inhängnad, och hur nära tomtgräns får man anlägga pool

Poolbild 160526

Du får bygga din pool utan bygglov, och därmed får du anlägga poolen nära tomtgränsen. Du får dock inte åsamka skada på din grannes fastighet eller jord, vilket ju gör att man bör lägga den en bit från tomtgränsen. För fortsatt god grannsämja, och för att inte minska värdet på din grannes tomt, så bör du dock iakta försiktighet och visa respekt för grannens situation så att inte en pool på er tomt påverkar denne negativt.

Generellt om bygglov
Pool är inte med i de åtgärder som rör plan- och bygglagen. En anmälan kan dock behöva göras då man ansluter poolen med vatten- och avloppsnätet. I varje fall kommer din kommun bedöma enskilt om det behövs. Det är bra att ta kontakt med din kommun så kan det svara på frågor gällande ditt fall det vill säga om det behövs marklov, bygglov eller göras en anmäla. Krav på bygglov varierar beroende på vilken kommun du bor dig i. Alla kommuner måste dock följa plan- och bygglagen, men den kan tolkas olika. Därför blir det olika regler gällande bygglov i varje kommun. Skälet till varför du söker bygglov är att det oftast ett lagkrav. Det som ingår vid bedömning av bygglov är marken ska utnyttjas till de mest lämpliga. Det ska se snyggt ut, gärna miljövänligt och ska även vara säkert.

Altan och staket- bygglov
Dock- höga konstruktioner, även om det gäller för staket, och som är större än normal höjd på ett staket, är bygglovspliktiga. Du får inte sätta upp hur höga staket som helst på tomten. Kolla det med din byggnadsnämnd i kommunen för vad som gäller just där du bor. Bygglov kan möjligen också behövas om du bygger nära tomtgräns. Tänk därför igenom vilket insynsskydd du vill ha i närheten av din pool.

Ansvar och säkerhet
Säkerheten är viktig när det kommer till pooler. Det kan vara få allvarliga konsekvenser om grannars barn, som inte är vana vid pooler, smiter över på din tomt och badar eller faller i poolen utan din vetskap. Du måste därför skydda din pool – och det gäller ju såklart om den ligger i tomtgräns eller nära tomtgräns likaväl som den inte
gör det.

En pool har vassa kanter och ett djup som är farligt för små barn. Du som poolägare har därför ett ansvar. Både bygglagstiftningen och ordningslagen säger tydligt att där ska finnas ett ordentligt säkerhetsskydd och uppmärksammar skyddet mot drunkningsolyckor för barn. Bygglagstiftningen rör pooler på privatägda tomter. Ordningslagen rör alla bassänger, fasta, lösa på tomtmak och allmän plats. Det är alltså ägaren själv som ansvarar för sin pool. Byggverket tipsar därför om säkerhet som staket kring poolen som ska vara minst 90cm högt så verken barn ska kunna hoppa över eller krypa under. På grinden in till poolen bör där finnas en grind som barnen inte själva kan öppna.