Bygga teknikrum för pooltillbehören

avstangningskran-560pxh

Ett teknikrum det är där sandfilter, poolpump, eventuellt uv-ljus och oftast elskåp och sådär det är alltså där de står. Det här teknikrummet kan man ha i en garageport, förrådet, nergrävd i marken eller i del av källaren som kan bli aktuellt om du valt att ansluta till befintlig värmepump. Här kommer därför lite tips hur man bäst utformar sitt teknikrum för bra driftsäkerhet och förebygger eventuella problem när problemen väl uppstår.

Tips för teknikrummet

Det första tipset är att poolvärmepumpen inte bör stå direkt på marken. Höj därför gärna upp pumpen några decimeter ovanför marken. Vi har tyvärr varit med om att poolinstallationer som har fylls med vatten och då är det bra att poolpumpen inte dränks på en gång. Vi har inga indikationer på att den inte skulle klara det, men det är givetvis bra om den inte dränks med vatten.

Nedgrävt teknikrum

En bra idé är att du gräver ner ditt teknikrum. Då blir du av med det och du får lät en lämplig höjd i förhållande till poolen, och att avståndet till själva poolen inte blir för stort. Det gör nämligen inget om pupen står för nära poolen, men den ska helst inte stå med högre än själva inloppet. Därför är det en bra ide att ha ett teknikrum som är nedgrävt.

Torrt teknikrum

Det är bra om teknikrummet tål någon decimeter vatten. Grundvattennivån kan variera något mot när du exempelvis kopplade in poolen på sommaren och kopplar ut den på hösten. Därför skulle jag fundera på om man ska ha en dränkbar dräneringspump. Meningen med denna pump är att den ska gå igång när teknikrummet fylls med vatten.

Ytterligare ett tips rörande detta, är att dränkbara dräneringspumpar oftast klarar av att pumpa ut vatten tills det är en halv decimeter kvar, vilket gör att pumpen kanske fortfarande står i vatten. Detta problem slipper man om man gör en nedsänkt plats för en dräneringspump så att vattnet då kan ansamlas i nedsänkningen och därmed lyckas suga upp allt vatten på golvet/platån som pumpen stor på. Det här kan man då skära hål i cellplasten om man har en vanlig grund och gjuter lite i betong plasten. Då kan man sänka ner den lite som gör att det finns plast för dräneringspumpen.

El i teknikrum

Elektricitet behövs förstås inuti teknikrummet. Ofta har man ett elskåp varifrån all el styrs. Igen – sätt gärna elskåpet så högt som möjligt för att minska vattenproblematik. Det är givetvis viktigt att se till så att allting är jordat. Vad gäller viktiga saker att tänka på rörande elen, så återkommer vi med en intervju av en elektriker.

Det är  bra att fundera på hur du testar kopplingarna inuti teknikrummet. Kan du t.ex. på ett enkelt sätt tillföra vatten utan att poolen är på, utan att ha fyllt poolen med vatten? Det är bra om du kan cirkulera vatten via en stor hink. Det gör att du kan dra igång hela systemet och testa det utan att poolen är igång. Ofta har nämligen vvs;aren kopplat ihop allting innan liner-duken sätts, och man vill ju upptäcka eventuellt läckande kopplingar så tidigt som möjligt. Därför är det viktigt att testa alla kopplingar ordentligt, och som sagt, ju förr desto bättre.

Fortsättning teknikrum
Det finns principiellt inga större problem med att koppla ihop poolvärmesystemet med husets uppvärmning, men det finns några saker som vi skulle vilja nämna. Det ena är att betänka den ökade risken den innebär att dra in hela poolens vatten och låta det cirkulera i källaren. Ett eventuellt läckage är inte kul och speciellt inte pooler där det kan vara 40m3. Av den anledningen hade jag byggt ett teknikrum och en speciell poolvärmepump istället- och inte heller lägga teknikrummet för nära huset.