Bygga altan – välja bästa fundamentet

Du har idag tre val när du ska bygga en altan.

  • Färdiga betongplintar
  • Gjuta betongplintar på plats
  • Markskruv

Generellt sätt, oavsett vilken typ av altanfundament du väljer så behövs ganska många fundament för att skapa rätt förutsättningar för att regla altanen. Du kan ganska snabbt komma upp i 50 plintar. Det gör att arbetet med att lägga altanen och allt kring det kan bli lika dyrt som poolen.

Färdiga betongplintar

Färdiga betongplintar
Du kan köpa betongplintar från byggmaterialhandeln. Fördelen med att köpa färdiga betongplintar är att du slipper gjuta något på plats. Nackdelen med dessa fundament är att du behöver gräva på plats. För att inte riskera tjäle behöver man gräva rätt så djupt. Eftersom det inte finns någon byggnad som värmer upp marken eller liknande måste man egentligen gräva ner till tjälfritt djup för att vara säker på att inte påverkas av tjälen.
Att sedan få plintarna exakt i våg är inte helt enkelt. Det tar längre tid än man tror att manuellt göra detta. Givetvis behöver man bra verktyg såsom laser eller murarsnören, men det gör inte själva processen enkel.

Gjuta betongplintar på plats

Gjuta betongplintar på plats
Här gjuter du betongplintar på plats. Då köper man papprör eller plaströr som man sedan gjuter betong på plats. Dessa plintar lämpar sig extra bra när det kommer till att bygga olika typer av konstruktioner, altaner inte minst, på berg. Då fäster man armering i berget och därefter trär man över rören över armeringen som sedan gjuts till ett stycke i röret. Därmed får man mycket starka fundament som klarar stora laster.

Markskruv

Markskruv
Markskruv för altaner är ett populärt sätt att skapa rigida fundament för altaner.
Metoden är extremt smidig eftersom du slipper hela momentet att gräva. Det finns olika markskruvar för olika ändamål. Markskruven har blivit mycket populär genom att den på ett enkelt sätt ersätter betongplinten. Enligt markskruvstillverkarna så är fundamentet inte känsligt för tjäle. Det är en mycket stor fördel som talar för markskruven.